VCE Oudgedienden Erle

Deze website is voor dienstplichtige, -kvv’ers en beroepsmilitairen welke in Erle te Duitsland gelegerd waren.
De “VCE Erle” is een initiatief van Jos Jacobs, Jan Roumen en Bert van Eert. Periode 1965 – 1967

221 Squadron
Gelegerd te ERLE (Westfalen) bij Dorsten, Duitsland 

Erle 2006
Nike Hercules Raket
Nike Hercules Raket
Staat in het Nationaal Militair Museum te Soest.

REÜNIE’S MEDEDELING!

Het ledenaantal steeg enorm.
Omdat de reüniedag op vrijwillige basis georganiseerd wordt hebben wij moeten besluiten om “Erle-lichtingen” in groepen op te delen en zelfs in crews.
Het kan dus zijn dat van een groep slechts alleen een bepaalde crew benaderd wordt.

MELDT U AAN OM VOOR UW EIGEN CREW EEN REÜNIE TE ORGANISEREN!

ZIE OOK ONDER BERICHTEN.

1963 Het jaar van oprichting 2e Groep Geleide Wapens en de desbetreffende Squadrons.5 maart Oprichtingsbevel voor de 2e Groep Geleide Wapens, CLS Nr. 2/63.
De 2e Groep Geleide Wapens (2GGW) dient in 1963 te worden geformeerd en in 1964 haar plaats in te nemen in de‘NIKE-Belt’van Saceur.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kazerne Erle is gesloopt in 2008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dienstbaar aan hen die dienen

Dienstbar aan hen die dienen

 Grote foto door Cees van der Mast.
Informatie
Overhandiging boek aan Jack G. de Vries

Wij zijn gestopt met het toevoegen van nieuwe aanmeldingen van leden.
U kunt zich e.v.t. aanmelden bij een andere groep zoals:
Vereniging van Postactieven Groepen Geleide Wapens
Hier zijn wel lidmaatschapkosten verbonden.