Bezoek aan Aart Stam

Bezoek aan Aart Stam in Rotterdam.
Op 19 november hebben wij Aart Stam bezocht in zijn nieuwe onderkomen. Helaas was Hans Pleijsier vanwege griep verhinderd. Onderstaand een korte weergave van een bijzondere ontmoeting met deze bijzondere man.
Ouwe Maat Aart was destijds in Erle, maar zeker ook binnen onze Crew een gekend en karakteristieke maat. Hij vertegenwoordigde in al zijn uitingen de kenmerken van de Ware Rotterdammer. Geen woorden maar daden is echter niet helemaal op hem van toepassing, omdat hij naast daadkracht zeker niet om woorden verlegen zit. Tijdens onze reünies bleek hij vaak de Grote Smaakmaker omdat zijn kostelijke voordrachten Legendarische Dienstverhalen nimmer uitgeput raakten. Zijn nadrukkelijke kleurrijke aanwezigheid zorgden voor een retro-sfeer en wij waanden ons op die momenten weer in Erle.
Aart Stam (2009)
Helaas moest Aart ook bij de laatste reünie verstek laten gaan. Zijn verder verslechterende gezondheid stond niet toe aanwezig te zijn. Het is ook bepaald niet niks wat Aart allemaal heeft meegemaakt. Op maatschappelijk en sportief gebied stond hij waarachtig zijn mannetje: boksen, bergbeklimmen, voetballer en voetbaltrainer, maar ook op het groene laken als topbiljarter. Begin jaren negentig raakt hij echter betrokken bij een ernstig verkeersongeluk in Duitsland. Aart was daar met vrouw en schoonouders op vakantie, en een verdwaasde (Nederlandse) automobilist botste op de zijflank van zijn auto. Zijn naast hem zittende schoonmoeder overleed hierbij, en Aart raakte daarbij zwaar gewond. Hij verbleef daarna gedurende 1 jaar in het ziekenhuis niet alleen om te herstellen maar ook om talloze operaties te ondergaan. De gevolgen van dit zware ongeluk bleven hem echter achtervolgen. Hij werd inmiddels mede vanwege het feit dat zijn lever destijds ernstig was beschadigd, zwaar diabetespatiënt. Zijn beide benen zijn inmiddels geamputeerd en zijn gezichtsvermogen is ernstig aangetast. Op innovatieve wijze heeft hij een manier gevonden om zich vanuit zijn rolstoel in en uit bed te begeven, en ook heeft hij op een verbluffend slimme wijze een tactiek ontdekt om zelfstandig gebruik te maken van zijn toilet ! Tot zijn grote verdriet is zijn 38-jarig huwelijk met Ria inmiddels beëindigd, zij kon de situatie waarin Aart verzeild was geraakt niet meer aan. Aart vertelde ons ook hoe hij met haar de scheiding heeft geregeld, en waarbij hij zich bij de boedelscheiding waarlijk genereus heeft opgesteld. Hij blijkt niet rancuneus en beide voormalige echtelieden hebben nog enig contact.
De wereld van hem is inmiddels wel erg klein geworden. Hij kan zich in zijn zorgappartementje aardig redden, maar veel verder als zijn dagelijkse uitstapjes naar de ontmoetingsruimte komt hij niet. Als afleiding heeft hij zijn TV en laptop met speciale faciliteiten omdat hij zo slecht ziet. Bezoek krijgt hij erg weinig. Hij kan wel beschikken over mogelijkheden om met gespecialiseerd vervoer zich lokaal te verplaatsen maar ook landelijk te reizen. Gelukkig wordt hij bij tijd en wijle gevraagd om op scholen de leerlingen te vertellen over zijn bestaan als zwaar gehandicapte.
Wij kunnen jullie zeggen dat onze ontmoeting met Aart en de omstandigheden waaronder hij nu leeft, een diepe indruk op ons heeft gemaakt. Ondanks zijn weinig benijdenswaardige situatie straalt Aart nog altijd een grote mate van optimisme en levensblijheid uit die groot respect afdwingt en is hij nog steeds een zeer onderhoudend verteller.
Bert van Eert
Namens VCE
Bert van Eert
Jos Jacobs
Jan Roumen
Jan Roumen
Aart Stam is op 25 september 2010 overleden.