Disclaimer

disclaimerAlle op deze website van de VCE ledenlijst vermelde personen hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven tot publicatie van deze gegevens.
Indien personen toch hun gegevens niet zichtbaar wensen zal de webmaster nadat hij hierover is geïnformeerd deze gegevens zo spoedig als mogelijk van de website verwijderen.
Inschrijvingen zijn altijd kosteloos en er zal geen lidmaatschapkosten worden berekend.

De website VCE is bedoeld om oud dienstplichtige militairen welke gelegerd waren in Erle Duitsland 2e GGW weer met elkaar in contact te brengen.
De VCE is een belangeloze groep van oud gedienden en daaronder valt ook de website.
De website VCE is eigendom van de webmaster welke hij kosteloos ter beschikking stelt aan de VCE. Gebruikers van de website kunnen de webmaster niet aansprakelijk stellen voor gegevens welke op de website staan vermeld. Indien er fouten op de website staan kan de webmaster nadat hij hierover is geïnformeerd deze z.s.m. wijzigen.

Organisatie van een reünie:
De organisatie van een reünie in welke groep dan ook vind plaats op vrijwillige en eigen initiatief van een oud dienstmaat(en) welke dan ook het aanspreekpunt is/zijn voor die organisatie. De VCE en de website van de VCE zijn niet verantwoordelijk voor de organisatie en kunnen hiervoor niet aangesproken of aansprakelijk gesteld worden.
Webmaster VCE