Disclaimer & Privacy

Alle op deze website van de VCE ledenlijst vermelde personen hebben uitdrukkelijk toestemming gegeven tot publicatie van deze gegevens, zo ook voor het publiceren van de foto’s. Gegevens zullen nooit aan derden voor commerciële doeleinden verstrekt worden. Indien personen toch hun gegevens niet zichtbaar wensen zal de webmaster nadat hij hierover is geïnformeerd deze gegevens zo spoedig als mogelijk van de website verwijderen.

De website VCE is bedoeld om oud dienstplichtige militairen welke gelegerd waren in Erle Duitsland 2e GGW weer met elkaar in contact te brengen.
De VCE is een belangeloze groep van oud gedienden en daaronder valt ook de website.
De website VCE is eigendom van de webmaster welke hij kosteloos ter beschikking stelt aan de VCE. Gebruikers van de website kunnen de webmaster niet aansprakelijk stellen voor gegevens welke op de website staan vermeld. Indien er fouten op de website staan kan de webmaster nadat hij hierover is geïnformeerd deze z.s.m. wijzigen.
Gegevensbescherming
De eigenaren van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Wanneer persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld naam en
e-mailadres op het contactformulier), dit wordt vrijwillig gegeven.
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

We wijzen erop dat het verzenden van informatie via internet onderhevig is aan beveiligingsproblemen.
Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen.
Cookies vervullen belangrijke functies
in de werking van deze site. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door u op uw computer worden opgeslagen
uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn ‘sessiecookies’.
Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert.
Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek
en herstel een aantal van uw voorkeuren (zoals uw voorkeurstaal).U kunt uw browserinstellingen zo configureren dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in bepaalde gevallen kunt toestaan.
Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Serverlogbestanden
De aanbieder van deze pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden, die uw browser ondersteunt
verzendt naar ons.
Dit zijn:
Browser type en versie
Besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
IP-adres (geanonimiseerd)
Tijd van het verzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen.
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik kennen.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier,  inclusief de contactgegevens die u daar heeft opgegeven, wordt opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. Natuurlijk zullen we deze gegevens niet doorgeven.

Recht op informatie, annulering, blokkering
U hebt op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en de doel van elke verwerking of verzending, samen met het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie op persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen op elk gewenst moment.

Organisatie van een reünie:
De organisatie van een reünie in welke groep dan ook vind plaats op vrijwillige en eigen initiatief van een oud dienstmaat(en) welke dan ook het aanspreekpunt is/zijn voor die organisatie. De VCE en de website van de VCE zijn niet verantwoordelijk voor de organisatie en kunnen hiervoor niet aangesproken of aansprakelijk gesteld worden.
Webmaster VCE