Historie 2 GGW

1963 Het jaar van oprichting 2e Groep Geleide Wapens en de desbetreffende Squadrons.

5 maart

Oprichtingsbevel voor de 2e Groep Geleide
Wapens, CLS Nr. 2/63.
De 2e Groep Geleide Wapens (2GGW) dient in 1963 te worden geformeerd en in 1964 haar plaats in te nemen in de‘NIKE-Belt’van Saceur.

De kern van het personeel voor 2e GGW zal gedeeltelijk in de Verenigde Staten en gedeeltelijk bij 1e GGW worden opgeleid.
Commandant : Luitenant-Kolonel F. de Boer
Eerste Officier : Majoor A.H. de Jong

C. – “A” Squadron : Majoor G. A. van Cattenburch
C. – “B” Squadron : Majoor R.A. Hengsdijk met als BCO, Kapitein R.W. de Vrueh
C. – “C” Squadron : Kapitein H. Hindriks
C. – “D” Squadron : Kapitein J.L.O. Blekkink

De verwachte opleveringsdatum voor het “B” Squadron, te Erle:
eind maart 1963 de ‘Stelling’ en eind mei 1963 het ‘Kampement’.

Resulterend:

Officieële oprichtingsdatum 8 april 1963 als “B’ Squadron;
1 augustus 1964 herdoopt tot 221 Squadron
8 februari 1965 operationeel
14 mei 1975 opheffïngsdatum.