Informatie en overhandiging boek aan Jack G. de Vries en boek bestellen

Apeldoorn/Utrecht, maart 2010

Betreft: “Dienstbaar aan hen die dienen, 45 jaren werken om gastvrijheid een gezicht te geven”.

Graag maak ik u attent op het onlangs verschenen boek onder deze titel,
geschreven is door Cees van der Mast en uitgegeven door de Stichting Koninklijke PIT Pro Rege.

Op 10 maart is het eerste officiele exemplaar overhandigd aan
(demissionair) staatssecretaris Jack G. de Vries van Defensie.

Foto (overhandiging boek aan De Vries).

Over de auteur:

Na een ruim tienjarige carrière als beroepsonderofficier bij de Koninklijke Luchtmacht, maakte hij kennis met de militair tehuisorganisatie Kon. Ned. Mil. Bond Pro Rege.
Na eervol ontslag volgde een meer dan 45 jaar durende loopbaan bij deze organisatie. Eerst samen met zijn echtgenote als tehuisleidersechtpaar van de PMC’s in Schoeppingen en Erle (Duitsland), daarna het PMT in Utrecht. Vanaf 1978 was hij verbonden aan het stafbureau van Pro Rege in de functie van Hoofd Landelijke Organisatie & Public Relations. Vanaf 1992 was hij als projectmanager betrokken bij de bouw van internationale militaire tehuizen (ECHOS Homes) in crisisgebieden in Afghanistan, Bosnië, Irak, Kosovo en Kroatië. Ook nu nog, na zijn pensionering in 1998, is hij werkzaam bij de militair tehuisorganisatie die intussen de naam Home-Base Support draagt.
In zijn boek schrijft Cees van der Mast ~ in een prettige leesstijl ~ over de wetenswaardigheden en zijn werkzaamheden in verschillende functies en over de soms stormachtige ontwikkelingen die de organisatie meemaakte in die ruim 45 jaar.
Het is een verhaal van, zoals hij het zelf verwoordt:
“Twaalf ambachten en … ik ben er God diep dankbaar voor, geen dertien ongelukken.”

De reden dat ik dit boek van harte bij u aanbeveel, is het feit dat veel militairen het werk van de tehuisorganisatie kennen en waarderen. Voor haar inzet voor alle militairen, post actieven, veteranen en hun thuisfront, ongeacht hun rang, stand, nationaliteit of levensbeschouwing. Uiteraard in nauwe samenwerking met Defensieorganisaties. Los van de brede belangstelling vanuit de Krijgsmacht, zal het vooral voor oud-militairen, beroeps of dienstplichtig, herkenbaar zijn.
Zeker voor hen die bij de Groepen Geleide Wapens in Schoeppingen en Erle (1964-1975) werkzaam waren.

Ik beveel u het boek van harte aan.

Met vriendelijke groet,
w.g. C.H. Louwerse MMO, algemeen directeur.

Voor meer informatie over het boek kunt u zich wenden tot de auteur via zijn e-mail adres: cees.vander.mast@casema.nl.

Waarschijnlijk niet meer nieuw leverbaar